In samenwerking met de ouders met als basis wederzijds vertrouwen, openheid en respect, willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind.

Van gastouderbureau Spelen is leren kunt u het volgende verwachten:

 • een goede en betrouwbare service, niets is te veel gevraagd!
 • wij bieden hulp bij het vinden van een geschikte gastouder voor uw kind
 • wij bieden een online registratiesysteem, zodat u overal en altijd inzicht heeft in uw opvangkosten.
 • professionele gastouders die open staan voor VVE
 • een vast aanspreekpunt en contactpersoon
 • wij geven advies over onderwijs aan jonge kinderen
 • wij bieden baby- en kindergebaren cursussen
 • wij helpen en begeleiden de gastouders om thematisch te werken
 • wij beschikken over een goed pedagogisch beleidsplan
 • u krijgt een jaaroverzicht van alle vergoedingen en opvanguren
 • u krijgt periodiek een nieuwsbrief
 • jaarlijks wordt de opvang geĆ«valueerd met de ouders en na twee maanden start van de opvang
 • twee keer per jaar gaan wij op bezoek bij de gastouder om te toetsen of er volgens het pedagogisch beleidsplan gewerkt wordt
 • er is een scholingsplan voor de gastouders opgesteld; twee keer per jaar een cursusavond voor gastouders. Op verzoek worden gastouders begeleid. Hiernaast bieden wij online scholing via KinderWijs TV.
 • onze bemiddelingsmedewerker neemt jaarlijks de Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid af.
 • wij beschikken over verschillende belangrijke protocollen zoals de Meldcode
 • ouders mogen meedenken op beleidsniveau door deel te nemen aan de oudercommissie
 • indien nodig, verzorging van uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
Call Now Button