U heeft als gastouder de geweldige opdracht om de zorg en opvoeding van kinderen uit een ander gezin te verzorgen.

Buiten het feit dat dit dankbaar werk is neemt dit ook veel verantwoordelijkheid met zich mee. Omdat u als gastouder de verantwoordelijke taak heeft om kinderen van anderen op te vangen stellen zowel gastouderbureau Spelen is leren als de overheid strikte eisen aan de gastouders:

Als gastouder dient u:

  • minimaal 20 jaar te zijn
  • in het bezit te zijn van een diploma dat op deze lijst vermeld staat,
  • in het bezit te zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen,
  • in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag,
    indien de opvang bij u thuis plaatsvindt, dienen volwassen huisgenoten ook in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag,
  • ingeschreven te zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
  • in het bezit te zijn van een AVP verzekering en/of een inzittende verzekering bij gebruik van een auto

Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan:

maximaal 5 kinderen tot 4 jaar
maximaal 4 kinderen tot 2 jaar
maximaal 2 kinderen tot 1 jaar

Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder. Als u drie of meer kinderen tegelijkertijd opvangt, inclusief de eigen kinderen, moet een achterwacht beschikbaar zijn.

Pedagogisch beleidsplan en protocollen
Gastouderbureau Spelen is leren heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin nog meer specifieke kwaliteitseisen voor de gastouder en opvanglocatie omschreven staan. Hiernaast beschikken wij over verschillende belangrijke protocollen zoals bijvoorbeeld de Meldcode. Tijdens het kennismakingsgesprek zal dit nader toegelicht worden.

Begeleiding VVE (voor-en vroegschoolse educatie)
Naast het bieden van een veilige, warme, betrouwbare en uitdagende omgeving, verwachten wij dat u openstaat voor begeleiding op VVE gebied. Wij bieden begeleiding op maat en op verzoek. Wij verwachten dat onze gastouders de kinderen uitdagende activiteiten aanbieden binnen een thema en de kinderen volgen door regelmatig te observeren. Gastouderbureau Spelen is leren beschikt over een kindvolgsysteem. In overleg met de ouders kunt u hiervan gebruik maken. 

Inschrijving LRKP
Gastouderbureau Spelen is leren kan u in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) inschrijven wanneer wij in het bezit zijn van bovenstaande documenten. Houdt er rekening mee dat de inschrijving meerdere weken in beslag neemt. We melden de nieuwe gastouder aan bij de gemeente waar de opvang plaatsvind. De gemeente geeft opdracht aan de GGD om een inspectie te doen. Er zijn gemeentes in Nederland die leges heffen voor een nieuwe registratie of wijziging in het LRKP. De kosten voor deze leges dient de gastouder zelf te voldoen. De gemeente stuurt een nota aan Gastouderbureau Spelen is leren voor deze “leges”.  Wij zullen voorafgaande aan de registratie deze kosten aan de betreffende gastouder factureren als inschrijfkosten gastouder en de aanvraag indienen bij de gemeente zodra deze factuur is voldaan. Deze leges zijn verschillend qua hoogte per gemeente. (een verhuizing geldt tevens als nieuwe inschrijving)

 

Call Now Button