Net als u zoekt Gastouderbureau Spelen Is Leren de meest geschikte gastouder. Wij zijn actief in o.a. Almere Hout, Almere Haven, Nobelhorst en Zeewolde. Omdat wij hechten aan de kwaliteit van onze gastouderopvang, besteden wij veel tijd en aandacht aan onze selectie, advisering en coaching voor gastouders. Met de methoden van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE),ontstaat een prettig en veilig klimaat, met veel persoonlijke en stimulerende aandacht. Zo wordt spelen leren, een uitstekende start die zich doorzet op de basisschool. Bent u gevestigd in Almere Hout, Almere Haven of Nobelhorst? Neem dan nu contact met ons op, dan informeren wij u graag verder.

Zorgvuldige selectie in stappen

Om u te matchen met een geschikte kandidaat, gaat Gastouderbureau Spelen Is Leren stapsgewijs te werk. Bij uw aanmelding legt u tijdens een intakegesprek al uw wensen vast. Hierna zoeken wij de gastouder voor u die voldoet aan zowel uw en als onze strenge selectiecriteria. Daarna volgt een kennismakingsgesprek waarin u uw kandidaat leert kennen. Na een tevreden kennismaking volgt een koppelingsgesprek met u, uw gastouder en Spelen Is Leren, waarin alle praktische afspraken worden vastgelegd. Hierop volgt een proeftijd van twee maanden zonder opzegtermijn.

Visie op gastouderschap

Spelen Is Leren is niet alleen onze naam, het is onze visie. Het is gebleken dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt in zijn of haar eigen tempo. Hiervoor gebruiken onze gastouders doelgericht diverse oefeningen, die bevorderlijk zijn voor motorische, cognitieve en sociale vaardigheden. In deze waardevolle leermomenten leert het kind verder te wennen aan andere kinderen en emoties. Zo groeit ook het zelfvertrouwen. Uiteraard is een veilige, warme en huiselijke omgeving hiervoor het best. Dat is waarom wij kleinschalig te werk gaan: iedere gastouder in Almere Hout, Almere Haven en Nobelhorst heeft maximaal 6 kinderen.

Gespecialiseerd in VVE

Vanuit onze specialisatie in Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en ruim 10 jaar ervaring in het peuter-  en kleuteronderwijs, vervullen wij niet alleen een bemiddelende maar ook adviserende, informerende en coachende rol op het gebied van VVE. Voorschoolseeducatie is voor peuters tussen de 2,5 en 4 jaar oud, Vroegschoolseeducatie voor kinderen op de basisschool (groep 1 en 2). VVE sluit aan op de belevingswereld en het dagritme van het kind en draagt zo bij aan een brede ontwikkeling of het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden.

Gemakkelijk, toegankelijk en flexibel

Voor drukke ouders biedt Gastouderbureau Spelen Is Leren flexibele gastouderopvang in Almere Hout, Almere Haven en Nobelhorst. Uw gastouder denkt met u als u bijvoorbeeld een ad-hoc afspraak of vergadering heeft, met een collega wisselt van werkdag, of als u iets later thuis bent. Of als u simpelweg te maken heeft met een onregelmatig rooster. In goed overleg met uw gastouder is veel mogelijk, zonder extra administratieve handelingen en kosten.

Call Now Button