Het is niet alleen handig om een gastouder te hebben in Almere Tussen de Vaarten, Verzetswijk of Waterwijk. Uw deskundige gastouder zal ook veel betekenen voor de schoolprestaties op de basisschool. Zeker volgens de methoden van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), die bijdragen aan een brede en optimale ontwikkeling. Uiteraard is hiervoor veel deskundigheid vereist. Daarom hanteert Gastouderbureau Spelen is Leren strenge selectiecriteria. Hiernaast beschikken wij over 10 jaar ervaring in het peuter- en kleuteronderwijs. Door advies, begeleiding en coaching op het gebied van VVE maken wij onze ambitie waar de beste gastouderopvang te zijn in Almere Tussen de Vaarten, Verzetswijk en Waterwijk. Wij vertellen u graag meer. Neem hiervoor contact met ons op.

Kleinschalig, persoonlijk en betrokken

Kwaliteit gaat boven kwantiteit bij Gastouderbureau Spelen is Leren. Het aantal gastouders en vraagouders is voor ons dus ondergeschikt aan de opbrengsten van de gastouderopvang. Hierbij hoort kleinschaligheid. Daarom werken onze gastouders in Almere Tussen de Vaarten, Verzetswijk & Waterwijk in veilige en huiselijke omgevingen met maximaal 6 kinderen. Ook onze service is kleinschalig en hierdoor op ieder moment toegankelijk voor uw vragen, wensen en aanpassingen.

De juiste selectie

Uw vertrouwt uw kind alleen toe aan betrouwbare en vaardige gastouders. Ook de Wet Kinderopvang stelt dat gastouderschap moet bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling. Om dit consequent te garanderen, hanteert Spelen Is Leren duidelijke richtlijnen bij zowel de selectie als opvang. Ook stimuleren wij onze gastouders in Almere Tussen de Vaarten, Verzetswijk en Waterwijk om hun deskundigheid verder te ontwikkelen met onze coaching en kennisoverdracht.

Voor- en Vroegschoolse Educatie in de praktijk

De methoden van Voor- en Vroegschoolse Educatie zijn ingericht op het dagritme en de individuele behoeften van het kind. Zowel Voorschoolseeducatie voor peuters tussen de 2,5 en 4 jaar oud als Vroegschoolseeducatie voor kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool, zorgt voor een brede cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling. Als gastouderbureau vervult Spelen Is Leren zowel een adviserende als coachende rolvoor gastouders en vraagouders in Almere Tussen de Vaarten, Verzetswijk en Waterwijk.

Belangrijk: kinderopvangtoeslag

Bij Gastouderbureau Spelen Is Leren heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Dit kan maandelijks en jaarlijks een groot verschil op financieel gebied. Om precies te weten te komen wanneer, hoe en hoeveel toeslag mogelijk is in uw situatie, leest u meer op de website van de Belastingdienst. Of bel gratis naar de BelastingTelefoon (0800 – 0543).

Call Now Button