Omdat u het beste voor uw kind zoekt, kijkt u kritisch naar de kwaliteit binnen een gastouderbureau in Almere. Dat is verstandig. Wij doen dit ook. Door de juiste gastouders te selecteren én coachen volgens vastgestelde richtlijnen, methoden en criteria. Als gastouderbureau werkt Spelen Is Leren in Almere met een kindvolgsysteem en de methoden van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Met kleinschalige service en passende matching zorgen wij voor het prettige, veilige en huiselijke klimaat dat nodig is voor de optimale ontwikkeling van uw kind. Wij vertellen u graag meer. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Hoe gaat onze gastouderopvang te werk?

Met Gastouderbureau Spelen Is Leren in Almere kiest u voor de meest zorgvuldige procedure. Die begint met uw aanmeldingen het vastleggen van uw wensen,tijdens een intakegesprek. Hierna volgt een selectie en kennismaking met een geschikte kandidaat. Tijdens het koppelingsgesprek maakt u samen met ons en uw gastouder de praktische afspraken. Hierna geldt een proeftijd van twee maanden, zonder opzegtermijn.

Toegankelijk en flexibel gastouderbureau

Gastouderbureau Spelen Is Leren is graag flexibel. Vanuit ruim 10 jaar ervaring in het peuter- en kleuteronderwijs, begrijpen wij hoe hectisch het gezinsleven kan zijn.Daarom denken onze gastouders graag met u mee, zodat u ook bij afwijkende situaties toch nog opvang heeft. Bijvoorbeeld bij een onregelmatig rooster, onvoorziene vergadering of wisseling van werkdag. Veel is mogelijk in goed overleg met uw gastouder. Extra administratieve inspanningen of kosten zijn hierbij niet vereist.

Gastouderopvang: goed voor de ontwikkeling

‘Spelen Is Leren’ is zowel onze naam als visie. Al spelenderwijs leert uw kind veel op motorisch, cognitief en sociaal gebied. Bijvoorbeeld als specifieke vaardigheden en situaties doelgericht worden geoefend, in het eigen tempo van uw kind. Hiermee ontstaan waardevolle leermomenten waarin het zelfvertrouwen groeit en daarmee de vaardigheid in het omgaan met emoties en andere kinderen. Gastouderbureau Spelen Is Leren gaat hiervoor kleinschalig te werk: onze gastouders in Almere hebben maximaal 6 kinderen en dus volop aandacht en tijd voor uw kind.

Hoge kwaliteit

Niet alleen in Almere maar ook in de rest van ons land staat de gastouderopvang er goed voor. Volgens de meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang, uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht en Sardes, is de kwaliteit van gastouderopvang in Nederland voldoende tot goed. Spelen Is Leren vervult hierin graag een actieve rol, met zijn advisering en coaching van gastouders in Almere en de rest van Nederland.

Uw recht op toeslag

Wist u dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag? Met Gastouderbureau Spelen Is Leren in Almere is een bijdrage voor de kosten van kinderopvang mogelijk. Om te weten welke voorwaarden voor u gelden en om de hoogte van uw kinderopvangtoeslag uit te rekenen van, raden wij u aan de website van de Belastingdienst te bezoeken. Ook kunt u gratis bellen naar de Belastingtelefoon.

Call Now Button