Gastouderopvang kan bij u thuis plaatsvinden of in de woning van een ouder.
De uurvergoeding kunt u zelf met de ouders afstemmen. Ons adviestarief voor de gastouder is €6,25 per uur.

Wij hanteren een online uren registratiesysteem. Iedere maand geeft u de opgevangen uren aan ons door. De ouder accordeert deze uren en aan de hand van deze gegevens wordt een factuur door ons opgemaakt.

U bent als gastouder niet in (loon-) dienst van Gastouderbureau Spelen is leren, maar u bent freelancer. Over de inkomsten die u als gastouder heeft verdiend, is nog geen belasting betaald. Daarom bent u als gastouder verplicht om jaarlijks aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. De gastouder betaalt dan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen en vaak ook de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) via een aanslag. Wij adviseren om een deel (1/3) van uw inkomsten te reserveren voor als er belastingaangifte gedaan dient te worden aan het einde van het jaar.

Voor u als gastouder kan het aantrekkelijk zijn om zelfstandig ondernemer te worden. Hiermee kunt u in aanmerking komen voor een aantal fiscale voordelen. Uiteraard zijn er ook verplichtingen aan verbonden.
Door de belastingdienst wordt er naar de volgende criteria gekeken:

  • Maakt u winst en zo ja hoeveel?
  • Voert u uw een eigen administratie?
  • Heeft u meerdere klanten?
  • Loopt u ondernemersrisico?

Voldoet u aan de criteria? Dan kunt u wellicht door de Belastingdienst worden aangemerkt als zelfstandig ondernemer. De Belastingdienst bepaalt vervolgens per individueel geval of er sprake is van:
• Een dienstbetrekking
• Zelfstandig ondernemerschap
• Resultaat uit overige werkzaamheden

Indien u duidelijkheid wilt over uw fiscale status dan kunt u bij de Belastingdienst een Verklaring arbeidsrelatie (VAR-verklaring) aanvragen. Graag ontvangen wij een kopie hiervan.
Verder dient u zich aan de volgende verplichtingen te houden als zelfstandig ondernemer:

  • U dient een deugdelijke administratie te voeren
  • U dient zelf te factureren aan uw vraagouders
  • U moet minimaal 3 verschillende opdrachtgevers (ouders/gezinnen) hebben
Call Now Button