Een gastouder in Almere Literatuurwijk, Almere Poort of Almere Pampus is niet alleen handig, maar ook nuttig voor het maken van een vlotte start op de basisschool. Voor- en Vroegschoolse Educatie(VVE) biedt hiervoor een gestructureerde aanpak. Deskundigheid hierin is bepalend voor het gastouderschap. Daarom heeft Gastouderbureau Spelen Is Leren totale expertise op dit gebied en verzorgen wij advisering, coaching en begeleiding voor VVE. Ook hanteren wij zorgvuldige selectie- en koppelingsprocedures voor gastouders in Almere Literatuurwijk, Almere Poort en Almere Pampus. Hierbij is onze 10 jaar rijke ervaring in peuter- en kleuteronderwijs van grote meerwaarde. Neem nu contact met ons op voor de juiste gastouder die bij u past.

Deskundige gastouders

Draagt u de zorg voor uw kind over aan een gastouder, dan moet deze zorg aan de hoogste eisen voldoen. De Wet Kinderopvang bepaalt dat gastouderschap aan een goede en gezonde ontwikkeling moet bijdragen. Om dit te garanderen werken wij met heldere richtlijnen en selecteren wij gastouders volgens strenge criteria. Ook houden wij de kwaliteit hoog met een kindvolgsysteem, een scholingsplan en regelmatige toetsingen. Bovendien stimuleren wij onze gastouders in Almere Literatuurwijk, Almere Poort en Almere Pampus hun deskundigheid verder te blijven ontwikkelen.

Methodiek

Gastouderbureau Spelen Is Leren heeft een adviserende, informerende en coachende voor gastouders in Almere Literatuurwijk, Almere Poort en Almere Pampus en iedereen die meer wil leren over de begeleiding van kinderen en VVE, de landelijk vastgestelde methode voor spelend leren. VVE is gericht op peuters tussen 2,5 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 op de basisschool. Door aan te sluiten op het dagritme en de belevingswereld van kinderen, bewerkstelligt VVE een brede ontwikkeling, helpt het bij ontwikkelingsachterstanden en zorgt het voor een vliegende start op de basisschool. Maar ook voor schoolgaande kinderen verzorgt Spelen Is Leren deskundige begeleiding en advisering.

Slechts 6 kinderen per gastouder

Gastouderbureau Spelen Is Leren vindt kwaliteit belangrijker dan de kwantiteit van het aantal gastouders en vraagouders.Daarom werken wij bewust op kleinschalige wijze. Zo is er veel meer tijd en aandacht voor alles wat een succesvol gastouderschap mogelijk maakt: een goede match tussen ouders en gastouders, coaching van gastouders, continue betrokkenheid en een uitstekende toegankelijkheid. Ook de opvang zelf is kleinschalig: alle gastouders in Almere Literatuurwijk, Almere Poort en Almere Pampus zorgen voor maximaal 6 kinderen. Hierdoor ontstaat de warme, veilige en uitdagende omgeving die nodig is om voor spelen én leren.

Call Now Button