U verwacht terecht veel van uw gastouder in Almere Bloemenbuurt, Regenboogbuurt of Faunabuurt. Daarom zorgt Gastouderbureau Spelen Is Leren voor veilige en huiselijke omgeving, waarin een uitdagende invulling van de dag met veel persoonlijke aandacht zorgt voor een brede ontwikkeling van uw kind. Dit volgens de bewezen methoden van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en ruim 10 jaar ervaring in het peuter- en kleuteronderwijs. Zo wordt spelen leren en maakt u een voorsprong voor de basisschool mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Expertise in VVE

Gastouderbureau Spelen Is Leren werkt volgens de landelijk vastgestelde methoden van VVE, ofwel Voor- en Vroegtijdse Educatie. Deze methoden zijn effectief in de begeleiding van kinderen met een taalachterstand, maar bewerkstelligen ook voor alle andere kinderen een optimale cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling.Daarom adviseert en coacht Spelen Is Leren al haar gastouders in Almere Bloemenbuurt, Regenboogbuurt en Faunabuurt: met regelmatige kennisoverdracht, coaching en hulp bij het opzetten en uitvoeren van specifieke VVE-programma’s.

Kleine bureau, hoge kwaliteit

Voor gastouderschap is kleinschaligheid belangrijk voor het bieden van een uitstekende service en gastouderopvang. Zo kent Spelen Is Leren al haar gastouders in en buiten Almere Bloemenbuurt, Regenboogbuurt en Faunabuurt en hebben wij veel aandacht voor de werkwijze van gastouders.Hen stimuleren wij zich te blijven ontwikkelen. Bovendien blijven wij betrokken met regelmatige kwaliteitstoetsingen en tevredenheidsonderzoeken. De opvang zelf is tevens kleinschalig: gastouders hebben slechts 6 kinderen als maximum, waardoor zij in staat zijn altijd genoeg en de juiste aandacht te geven aan ieder individueel kind.

Precies de gastouder die u zoekt in de Bloemenbuurt, Regenboogbuurt of Faunabuurt

U zoekt een goede match voor uzelf en uw kind. Hierbij heeft u specifieke wensen. Maak deze allemaal duidelijk tijdens uw intakegesprek. Want hiermee zoeken wij gericht naar de geschikte kandidaat. Niet alleen aan de hand van uw wensen, maar ook onze strenge selectiecriteria. Na een kennismakingsgesprek met uw gastouder is er vervolgens een koppelingsgesprek waarin u samen met ons en uw gastouder de praktische zaken vastlegt.

Flexibele gastouder

Uw gastouder is pas echt van meerwaarde als deze past bij uw leven in Almere Bloemenbuurt, Regenboogbuurt of Faunabuurt. Komt u bijvoorbeeld een keer later of juist vroeger thuis, wisselt u van werkdag met een collega, of heeft u altijd een wisselend schema? Dan overlegt u dit simpelweg met uw gastouder, die zoveel mogelijk met u meedenkt. Dit zonder extra kosten of administratie, want zulke aanpassingen horen nu eenmaal bij het (gast)ouderschap.

Call Now Button