Heeft u een gastouder nodig in Almere Landgoederenbuurt, de Bouwmeesterbuurt of Molenbuurt? Wilt u uw kind laten opbloeien in een veilige maar ook stimulerende omgeving? Die wens deelt u met Gastouderbureau Spelen Is Leren. Als kleinschalig gastouderbureau halen wij het beste uit al onze gastouders. Hiervoor werken wij gestructureerd volgens de methoden van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en selecteren wij volgens strenge selectiecriteria. Allemaal voor de meest getalenteerde gastouders in Almere Landgoederenbuurt, Bouwmeesterbuurt en Molenbuurt. Neem hiervoor nu contact met ons op.

Experts in VVE

Met grote expertise in Voor- en Vroegschoolse Educatie en 10 jaar ervaring in het peuter- en kleuteronderwijs, neemt Gastouderbureau Spelen Is Leren het voortouw. Niet alleen bemiddelen wij effectief tussen vraagouders en gastouders, tevens hebben wij een informerende en coachende rol op het gebied van VVE.Hierbij is de Voorschoolse Educatie bedoeld voor peuters tussen de 2,5 en 4 jaar oud en is Vroegschoolse Educatie ontwikkeld voor kinderen op de basisschool (groep 1 en 2).

Waarom onze gastoudersin Almere Landgoederenbuurt, Bouwmeesterbuurt of Molenbuurt?

Wij besteden veel aandacht en tijd aan de totstandkoming van een veilige, warme en betekenisvolle omgeving. In deze kleinschalige omgeving komen spelende kinderen tot leven en leren. Vooral VVE blijkt hierbij waardevol te zijn in de gunstige ontwikkeling van cognitieve en motorische vaardigheden. VVE sluit aan op de behoeften, belevingswereld en het dagritme van het individuele kind. De optimale en brede ontwikkeling betreft niet alleen taal, maar ook emotionele en sociale vaardigheden, zoals omgaan met andere kinderen of wachten op je beurt.

Getest op hoge kwaliteit

De kwaliteit van kinderopvang in Nederland is hoog, volgens de eerste officiële metingen van de Universiteit Utrecht en onderzoeksbureau Sardes. Gastouderbureau Spelen Is Leren toont die kwaliteit ook in de inspectierapporten. Wij staan voor zorgvuldige selecties, goede controles op het pedagogisch beleidsplan, regelmatige risico-inventarisaties en kennisoverdracht op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Uw recht op toeslag

Heeft u eenmaal een gastouder via Gastouderbureau Spelen Is Leren in Almere Landgoederenbuurt, Bouwmeesterbuurt of Molenbuurt, dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Dit kan een groot financieel verschil maken. Het is dus de moeite waard om uit te zoeken hoeveel, wanneer en onder welke voorwaarden toeslag wordt toegekend. Hiervoor raden wij u aan even te kijken op de website van de Belastingdienst of te bellen naar de gratis BelastingTelefoon (0800 – 0543).

Call Now Button