Zoekt u de beste gastouder in Almere Kruidenwijk of Staatsliedenwijk, dan waardeert u de aandacht die Gastouderbureau Spelen Is Leren steekt in haar selectie, advisering én coaching. Met de methoden van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en 10 jaar ervaring in het peuter- en kleuteronderwijs, zorgen wij voor een prettige, veilige en stimulerende omgeving voor kinderen. Door persoonlijke en gestructureerde aandacht wordt spelen leren. Dat is een vlotte start voor de basisschool. Bent u gevestigd in Almere Kruidenwijk of Staatsliedenwijk? Neem contact met ons op.

Visie op gastouderschap

Spelen Is Leren is behalve onze naam ook onze visie. Het is gebleken dat een kind zich het best ontwikkelt tijdens het spelen, in zijn of haar eigen tempo. Daarom werken onze gastouders met de VVE-methoden waarin uiteenlopende situaties en vaardigheden worden beoefend. Zo ontstaat een brede ontwikkeling op cognitief en motorisch gebied. Maar ook sociale vaardigheden zoals wachten op je beurt, delen en omgaan met teleurstellingen en emoties komen aan bod. Een veilige, huiselijke omgeving is hierbij van grote meerwaarde. Daarom zijn wij het kleinschalige bemiddelingsbureau van Almere Kruidenwijk en Staatsliedenwijk: iedere gastouder heeft maximaal 6 kinderen.

Specialisatie Voor- en Vroegschoolse Educatie

Gastouderbureau Spelen Is Leren neemt een informerende, adviserende en coachende rol op zich. Hierbij is de Voorschoolseeducatie ontwikkeld voor peuters tussen 2,5 en 4 jaar oud en is Vroegschoolseeducatie bedoeld voor basisschoolkinderen in groep 1 en 2. VVE houdt rekening met het individuele dagritme en de belevingswereld en ieder kind. VVE is ook de standaard in de begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Flexibele gastouder

Wij verzorgen flexibele gastouderopvang voor u in Almere Kruidenwijk en Staatsliedenwijk. Onze gastouders denken met hun vraagouders mee: heeft u een afspraak of vergadering op korte termijn, bent u iets vroeger of later thuis, wisselt u met een collega van werkdag, of heeft u een onregelmatig rooster?Dan is de gastouderopvang meestal aan te passen. Dit vereist dan geen extra kosten of administratieve handelingen.

Zorgvuldige selectie

Hoewel wij over veel geschikte kandidaten beschikken bij u in of vlakbij Almere Kruidenwijk of Staatsliedenwijk, gaan wij zorgvuldig voor u te werk. Al bij uw aanmelding geeft u uw specifieke wensen aan, waarna wij de passende gastouder zoeken die voldoet aan uw en onze selectiecriteria. Tijdens het opeenvolgende kennismakingsgesprek leert u uw gastouder beter kennen. En tijdens het koppelingsgesprek legt u met ons en uw gastouder praktische afspraken vast.

Call Now Button