Gastouderbureau Spelen is leren hanteert duidelijke richtlijnen voor de opvang en selecteert (aspirant-)gastouders zorgvuldig. Wij stimuleren gastouders om hun deskundigheid verder te ontwikkelen.

De Wet Kinderopvang bepaalt dat gastouderopvang moet bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. GOB Spelen is leren houdt nauwlettend in de gaten of de opvang bij gastouders met wie wij samenwerken, aan alle gestelde eisen voldoet.

Ouders die hun kind toevertrouwen aan de zorg van een gastouder moeten erop kunnen vertrouwen dat de gastouder deze zorg op een verantwoorde wijze kan leveren.

Wij waarborgen onze kwaliteit als volgt:

  • onze gastouders moeten voldoen aan strenge criteria
  • wij voeren jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit
  • wij hebben een scholingsplan voor de gastouders opgesteld
  • jaarlijks wordt de Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid bij de gastouder uitgevoerd
  • twee keer per jaar wordt er gekeken of de gastouder volgens het pedagogisch beleidsplan werkt
  • tijdens het intakegesprek met de ouder en gastouder, vindt zowel mondeling als schriftelijk uitgebreide informatieoverdracht plaats over de meldcode en het pedagogisch beleidsplan
  • drie maanden na de start van de opvang, wordt telefonisch contact opgenomen met zowel de gastouder als de ouder om na te gaan of alles volgens afspraak en wens verloopt
  • jaarlijks wordt de opvang met de gastouder en de ouders geĆ«valueerd d.m.v. een evaluatieformulier
  • ouders en gastouders krijgen periodiek een nieuwsbrief
  • overleg met de oudercommissie, ouders mogen meedenken en advies geven over het beleid
Call Now Button