Op dit moment zitten we in een uitzonderlijke periode met extra regelgeving m.b.t. het corona-beleid. Het zijn complexe tijden en situaties voor zowel de gastouder als de vraagouders. Zowel de gezondheid van de gastouder en haar gezin als de gezondheid van het opvanggezin heeft invloed op de continuïteit van de opvang. Er zijn regels vanuit de overheid vastgesteld m.b.t. thuisblijven van de gastouder die thuis werkt en de gastouder aan huis die opgevolgd moeten worden en die ook opgenomen zijn in het protocol kinderopvang corona. Dit protocol biedt o.a. richtlijnen voor praktische zaken als veiligheid en hygiëne in het contact met kinderen, hun ouders en gastouders.  Het is belangrijk dat de gastouder die in haar eigen woning opvangt een goede praktische invulling geeft aan onderstaande richtlijnen en dit helder communiceert met de ouders.

Er is een beslisboom ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM. Deze beslisboom is gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. Dit is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang (waaronder gastouderopvang) en het basisonderwijs. Met de beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v.(ver)nieuw(d)e regelgeving.

Download hier de meest recente beslisboom:
https://www.boink.info/beslisboom

Download hier het Protocol Kinderopvang:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang

Call Now Button